DEENCZ

Válcování

Vzhledem k neustále se zvětšujícím cenám na trhu s nástroji a pomůckami se proces válcování stává defenitivně nejlepší metodou zpracování materiálu vzhledem k nákladům a kvalitě zpracování.

Z tohoto důvodu, KWD tuto technologii ještě zdokonalilo a propojilo jí s dalšími technologiemi. 

Ve výrobě, je válcování kombinováno s dalšími procesy zpracování, například ohýbání, stlačení, svařování a klinčování.

This manufacturing technology allows for a great variety of applications and materials. With it, the processing of simple U-ducts or even of closed, highly complex profiles made of steel, aluminum, or magnesium is no longer a problem.

Tato výrobní technologie nám umožnuje velkou škálu aplikovatelnosti ve výrobě s kombinací s mnoha materiály. Díky tomu, zpracování jednoduchých, težkých U-profilů z hliníku, oceli nebo hořčíku, není žádný problém.

Roller Set

Roll Tool